Title Background Shape

Çözümlerimiz

Data Network Sistemleri

Data ve network sistemleri bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden bir yere veri aktarımını sağlayan iletişim sistemlerinin bütünüdür. Bu sistemler kablolu veya kablosuz olarak kaynak paylaşımının yanı sıra ağ haberleşmesini mümkün kılar. Data ve network sistemlerine yapılan yatırımlar bilişim ve güvenliği alanındaki en uzun ömürlü, verimli ve yatırımın karşılığını tam anlamıyla veren yatırımlardır.

Data ve network sistemleri asıl olarak sistemleri internetteki verilerin saklanıp korunduğu bir depodur. Bilgisayardaki sistemlerle diğer sistemleri barındıran geniş bir depolama alanı diyebiliriz.  Fiziksel olarak tüm verilerin depolandığı sürücü sistemi içinde bilgisayarı işleten sistemin odaları yer alır. Yangın söndürme alarmları, jeneratörler, güvenlik açıkları hep bu sunucu altında toplanır. Oluşabilecek durumları tehlike seviyelerine göre nitelendirip güvenlik altyapısı oluşturulur. Güvenlik altyapısının tek bir altyapı sistemi altında toplanması, acil durumlara tek elden müdahale edebilmeyi kolaylaştırır. Data ve network sistemleri bir binada, kampüs veya şirkette birçok sistemin bağlı olduğu temel altyapıdır.  

Sistemlerin hızlı ve verimli çalışması ise network kablolamaya bağlıdır. Eksik yapılan kablolama, daha büyük sorunların yaşanmasına neden olur. Kablolama alt yapısı kurumların toplam network yatırımlarının yüzde 2’sini oluştururken, karşılaşılan network sorunlarının yüzde 80′ i yanlış uygulanmış kablolamadan kaynaklanmaktadır.

Bu noktada devreye yapısal kablolama girmektedir. Yapısal kablolama network sisteminin en uzun süre kullanılan parçası olarak kabul edilir ve networklerin can damarı yapısal kablolama olarak tanımlanır. Yapısal kablolama, ihtiyaç duyulan büyük veri iletişimini karşılamak için kablolama altyapısının standartlara uygun şekilde kurulması işlemidir. doğru yapılan bir yapısal kablolama, sistemlerin sorunsuz ve hızlı çalışmasını sağlar.

Data Network sistemleri her geçen gün daha fazla sistem ve uygulamaları veri ağına bağlı hale getirmektedir.

Sanallaştırma Nedir?
Önceki
Sistem > Sanallaştırma Nedir?
Sonraki
Yedekleme > Backup ve Replikasyon nedir ?
Backup ve Replikasyon nedir ?

Bize Mesaj Gönderebilirsiniz!

Defline Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti. Copyright © 2024 — Tüm hakları saklıdır.

Teknolojinin herkes için iyi işler yarattığı daha iyi bir gelecek inşa etme görevindeyiz.

[chatbot]